OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: +420 608 331 445
+420 775 368 020 | info(a)servisprobydleni.cz
0 Kč

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ PRO STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSL

VIDÍME VÍC NEŽ OSTATNÍ

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO MĚŘENÍ STAVEB

Shrnutí vhodných podmínek:

Zimní období s min. rozdílem teplot 15°C (mezi vnějším a vnitřním prostředím), brzké raní hodiny před východem slunce, oblačnost bez sněžení, mlhy a deště s větrem do 1 m/s. Před měřením nesmí být na sledovaném objektu otevírána okna i dveře min. 8 hodin před měřením a předokenní žaluzie či rolety musí být vytaženy. Blízkosti objektu by neměly být jiné zdroje tepla. Odstranit předměty z okenních parapetů a odsunout nábytek, který je umístěn těsně v rozích místností vnějších koutů stavby. Vypnutí či ponechání zapnutého vytápění z důvodu vlivu proudění od topných těles je na domluvě s technikem před samotným měřením.


1. Teplotní rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostředím

Jedná se o rozdíl teplot mezi venkovní teplotou (v exteriéru) a vnitřní teplotou sledovaného objektu (teplota prostředí v interiéru). Dle ČSN EN 13 187 musí být minimálně 24 hod. před měřením rozdíl teplot na vnější a vnitřní straně pláště objektu větší jak 3/U (kde U je teoretická hodnota prostupu tepla stavební prvkem, ale nikdy nesmí být menší jak 5°C). Při použití současných stavebních materiálů je vhodný nejmenší teplotní rozdíl 15°C. Čím vyšší teplotní rozdíl je, tím znatelnější a lépe měřitelné jsou teplotní defekty sledovaného objektu.


2. Vhodné klimatické podmínky

Dle principu termografie – tedy měření infračerveného záření předmětů a přepočet na jejich teplotu povrchu (funkce termokamery) je pro korektnost takového měření důležité vystihnout vhodné klimatické podmínky. V některých případech je možné vlivy počasí kompentovat při vyhodnocení termogramů, ale čím vhodnější počasí je, tím je měření přesnější.

Jedná se zejména o vliv slunečního záření – min. 12 hod. před měřením nesmí být objekt pod vlivem svitu slunce. (Pozor na zimní slunovrat, od data 21.12. dochází opět k prodlužování dne a čím déle se od tohoto data má měření provádět, tím v dřívějších hodinách musí probíhat. V Lednu může být provedeno před sedmou hodinou, ale v Březnu se začátek posouvá dle východu slunce před pátou hodinu).

Dále pak vliv proudění – vyšší rychlost větru ochlazuje měřený povrch – což je nežádoucí. Déšť, sněžení, mlha a kouř dle své hustoty snižují prostup IR záření snímaného objektu na optiku přístroje a zkreslují skutečné hodnoty.

V neposlední řadě má také vliv IR záření z vesmíru prostupující v noci atmosférou při jasné obloze, které má za následek ovlivnění IR záření sledovaného povrchu a naměření velmi nízkých teplot, které objekt ve skutečnosti nemá. V tomto případě jsou prováděna kompenzační měření pro srovnání hodnot při vyhodnocení termogramů v PC.


3. Vliv okolí a lidské činnosti

Při samotném měření jsou nežádoucí vlivy okolních zdrojů IR záření, které mohou ovlivnit IR záření měřeného povrchu. Jinými slovy osoby pohybující se v prostoru měření, zaparkovaná auta po jízdě, která mají teplý motor, okolní budovy, svítidla aj.

8 hod. před měřením je rovněž nevhodné otevírat okna a dveře objektu, protože únik teplého vzduchu zapříčiní ovlivnění hodnot v nadpraží výplní oken, jejich rámů a v interiéru opačně zajistí nižší povrchové teploty v jejich okolí. Předokenní rolety či žaluzie musí být s dostatečným předstihem vytaženy.

Protože měření staveb neprobíhá jen z exteriéru, jak se mnozí domnívají, ale především je sledován prostup teplot na povrch stavební konstrukce v interiéru, je vhodné před provedením měření odstranit předměty z okenních parapetů a odsunout nábytek, který je umístěn těsně v rozích místností vnějších koutů stavby.

Vypnutí či ponechání zapnutého vytápění z důvodu vlivu proudění od topných těles je na domluvě s technikem před samotným měřením.

Při měření se vlivům okolního prostředí nelze úplně vyhnout, jen poučením osob užívajících sledovaný objekt je možné snížit riziko vzniku ovlivnění teplot povrchu. V ostatních případech je vždy nutné s těmito omezeními počítat a při vyhodnocení termogramů jejich vliv zohlednit.


Uvedené podmínky jsou základní a nejčastěji uplatňované při provádění termovizního měření. Požadavky na jejich dodržování se mohou lišit, záleží na tom za jakým účelem má být měření prováděno ve vztahu k určení příčiny vyskytujících se problémů. Jejich stanovení či změny jsou na technikovi provádějícím jak měření tak vyhonocení termogramů.


úniky tepla_box

TERMOGRAFIE V PRAXI

archív